Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
30.11.2019 08:00 - НИЕ-162 Един алгоритъм за оценка на обществото
Автор: pitatlimedejzorata Категория: История   
Прочетен: 258 Коментари: 1 Гласове:
0ЧАСТ ПЕТА

КАКВИ ЧУВСТВА БУДИ ПРЕДСТОЯЩАТА 1993 ГОДИНА

 

Има една българска народна приказка за тримата юнаци що стигнали до един кръстопът - наляво, направо и надясно - където трябвало да се разделят и всеки да поеме своя път към щастието. Ако използвам тази алегория, левият път ни води до „светли бъднини”, а пътя направо „ни вкарва в пропастта”.  Убеден съм, че все някога ще стигнем до бъдещето си, но само ако вървим по Десния път, и не мога да кажа кой трябва да се махне първи, за да не пречи: дали комунистите или мафиотите.
Най-вероятна опасност, която заплашва страната ни, е тотално обсебване на командните държавни лостове от една прослойка хора. Че те ще са свързани с бившата комунистическа номенклатура, няма съмнение. Не ми се коментира защо така, че иначе ще трябва да пиша лоши работи за нашата народопсихология. Големият въпрос е – с каква цел искат да приватизират държавата ни? Как си представят те бъдеща България? Като Народна република или като мафиотска територия?
 Веднъж ми направиха бележка, българи естествено, че боравене с ясни критерии не е препоръчително, защото далеч не всичко в живота е само бяло или само черно. Вярно! Но протестирам, когато упрекът се прави с цел да се замени същноста на спора. Затова тук пак уточнявам, че когато пиша „комунист” имам предвид действията на човек, който настоява непременно да се върви по левия път, а „мафиот” е онзи, който пречи на избралите пътя си,  да вървят по него. С комунистите имам принципни различия. Мафиотите презирам.
- Комунистите винаги използват накрая физическия натиск върху несъгласните с тях, мафиотите предпочитат икономическия натиск и убиват само, ако са накърнени личните им интереси. Демократите, за разлика от комунисти и мафиоти, ВИНАГИ уважават Човека и Закона и с това свое поведение упражняват, хайде да го наречем, „психологически натиск” върху другите.
- Най-бързи обществени, но временни успехи постигат комунистите. Бъдещето като по-глобална категория принадлежи на демократите. Мафиотите никога няма да имат място в едно уредено общество.
- Комунистите са зли господари, демократите – добри собственици, а мафиотите – използвачи и тарикати. Един добър собственик ще се разграничи веднага от използвача, злият ще го употребява, докато му е изгодно. В едно зло общество използвачите ги убиват накрая, в добро общество се мъчат да ги превъзпитават.
Забележете, че никъде дотук не давам квалификации работлив-мързелив, умен-прост, наивен-доверчив, некадърник-професионалист, беден-богат. Хорското делене по тези признаци е вторично за мен.
Да оставим настрана Демокрацията засега. Ще й дойде времето.
Да се съсредоточим върху:

 

 

ЕДИН АЛГОРИТЪМ ЗА ОЦЕНКА НА ОБЩЕСТВОТО

 

За първи път в. “Екополитика” от 19 септември 1990г. публикува един документ от архива на бившия полски премиер след Втората световна война Болеслав Биерут. Този документ всъщност съдържа указания, изпратени от московската централа на КГБ до служителите на съветското посолство във Варшава, непосредствено след войната. (По-късно доста вестници го препечатаха върху своите страници. Последен засега е в.АНТИ от 23 юни 1993 година.)
Ето пълният текст на този документ:

КАК ДА СЕ ОТНАСЯМЕ С МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ

1. В сградата на посолството не бива да се приемат никакви информатори от редовете на местното население. Срещите с тези хора се организират от нашите специални служби на обществените места. Посолството приема информация чрез посредничеството на нашите специални служби.

2. Особено трябва да се внимава да не съществуват никакви връзки между нашите войски и цивилното население. Недопустимо е наши офицерски кадри да посещават местното население, техните домове, а също така е недопустимо да се създават връзки между нашите войници и местните жени, население и войски.

3. Да се ускори ликвидацията на местното население, свързано с Полската комунистическа партия, Полската социалистическа партия, валтеровци, интербригадисти, селски отряди и др. организации, които са възникнали не по наша инициатива. За тази цел да се използва въоръжената опозиция.

4. Да се следи във всички бойни акции да бъдат изпращани предимно войници, които са пребивавали на наша територия, преди да постъпят в армията на Костюшко. Целта да бъде тяхната пълна ликвидация.

5. Да се ускори обединяване на всички партии в една организация, като всички ключови позиции да бъдат заемани от хора, които са утвърдени от нашите специални служби.

6. Да се обединят всички младежки организации в една и ръководните постове от окръжно ръководство нагоре да се заемат от хора, утвърдени от нашите специални служби. Преди обединението да бъдат ликвидирани известните ръководители на скаутското движение.

7. Да се осигури и контролира, щото делегатите, определени за партийни конгреси, да не запазват мандата си за целия период на управление на партийните функционери, които те са избирали. В никакъв случай делегатите не бива да свикват събрания с предприятията. Ако няма друг изход, да се елиминират хората, проявяващи активност при предлагане на концепции и предявяване на искания. На всеки следващ конгрес да се избират нови кандидати, и то само одобрени от нашите специални служби.

8. Да се обръща внимание на хората с организационни способности и печелещи популярност. Те трябва да бъдат спечелени, а ако откажат, да не се допускат до високи постове.

9. Да се осигури на държавните служители (освен ДС и минно-добивната промишленост) малка заплата. Това се отнася преди всичко за здравеопазването, правосъдието, просветата и ръководителите на всички нива.

10. Във всички държавни органи и в повечето заводи да се поставят хора, сътрудници на нашите служби (без знанието на местните власти).

11. Особено внимание да се обърне на това местният печат да не публикува данни за целите, количествата и видовете стоки, изнасяни за нас. Тази дейност не бива да се нарича търговия. Да се обърне внимание печатът да отразява количествата стоки, които ние доставяме на местното население. При това трябва да се подчертава, че това е в рамките на търговския обмен.

12. Да се упражнява натиск върху местните органи при раздаване на земи, парцели и терени да не дават документ за притежание, а само за тяхното ползване.

13.  При частното земеделие да се провежда такава политика, че частното стопанисване да не бъде доходно и добивите да бъдат по възможност ниски. След това да се пристъпи към колективизация на селото. Ако се появи по-силна опозиция, трябва да се намалят доставките на сред-ствата за производство и да се повишат задължителните държавни доставки. Ако това не помогне, да се направи така, че земеделието да не може изцяло да задоволи потреблението на хранителни стоки в страната, снабдяването да бъде допълвано с внос.

14. Всички укази и наредби, било то правни, икономически или организационни, да не бъдат формулирани точно.

15. Да се осигури при решаването на какъвто и да било въпрос, а бъдат свикани няколко комисии, органи, обществени институции, но нито една от тях да няма правото на окончателно решение без консултации с останалите. (Това не се отнася до миннодобивната промишленост.)

16. Органите на заводското самоуправление не бива да имат никакво влияние върху работата на завода. Те могат да се занимават единствено с начина по който да изпълняват поставените им задачи.

17. Профсъюзите не бива да имат възможност да се противопоставят на нареждането на стопанските ръководители. Тяхното работно време да се уплътни с други дейности, като организиране на почивки, раздаване на дефицитни стоки, подкрепяне мнението и решенията на политическите органи.

18. Да се осигури да бъдат повишавани само тези работници и ръководители, които примерно изпълняват поставените задачи и нямат склонност към анализиране на проблеми, намиращи се вън от областта на дейността им.

19. Местните хора с партийни,държавнически или стопански функции да имат условия за работа, които да ги компрометират в очите на подчинените им и да правят невъзможно връщането им в средата от която са произлезли.

20. Офицерските кадри от местното население могат да заемат отговорни постове при условие, че там вече има наши специални служби.

21. Трябва да се държи под строг контрол количеството муниции за всички видове оръжия във всеки военен склад.

22. Строго да се наблюдават всички лаборатории и научно-изследователски институти.

23. Да се държи под внимателен контрол дейността на рационализаторите и изобретателите, да се развива и подпомага, но всички открития да бъдат прецизно регистрирани и сведенията за тях да бъдат изпращани до централата. За реализация да бъдат допускани само откритията, които се отнасят до добивната промишленост и до основните промишлени отрасли, както и до упоменатите в специалните инструкции. Не бива да се реализират тези открития, които биха могли да повишат производството за сметка на ограничаване на добиваните суровини или отклоняване от набелязаните програми. А ако някои открития станат известни, да се осигури тяхната продажба в чужбина. Да не се допуска фактите за стойността на откритията и тяхното описание да бъдат публикувани.

24. Да се създават нарушения в точността на транспорта с изключение на транспорта, споменат в инструкция НК552-46

25. Да се поощрява организирането на съвещания по различни проблеми, на които да се събират идеи и предложения, да се регистрират техните автори и да се реализират указанията, дадени в инструкциите.

26. Да се популяризират разговорите с работниците на актуални производствени теми, в които да бъде критикувано миналото и местните непорядки.

27. Обществените изяви на местното ръководство могат да съдържат народностни и исторически акценти, но не бива да водят към обединяване на народния дух.

28. Да се следи внимателно в реставрираните или новопостроени градове и жилищни комплекси водопроводната мрежа да бъде свързана с централния водопровод. Старите водоизточници и улични кладенци да бъдат систематически ликвидирани.

29. При реконструкция и строеж на промишлени обекти да се следи промишлените отпадъци да бъдат отвеждани в реките, които биха могли да служат като резервоари за питейна вода.

30. Апартаментите в реконструираните градове и новите жилищни комплекси не бива да имат пространства, в които да се отглеждат домашни животни или да се складират хранителни запаси за по-дълго време и в по-големи количества.

31. Да се организира частните промишлени предприятия и занаятчии да получават суровини и оборудване, които не позволят производството на качествени стоки. Цените на техните стоки да бъдат по-високи от стоките, произвеждани от държавата.

32. Да се създаде максимално разширена канцеларска администрация на всички нива. Възможно е допускане на критика на дейността на администрацията, но не бива да се допуска нито нейното намаляване, нито правилното й функциониране

33. Трябва да се следят всички производствени планове в добивната промишленост и на предприятията, включени в съответните инструкции, и да не се допуска задоволяването на вътрешния пазар.

34. Да се подлага на грижлив контрол черквата и културно-възпитателната  дейност да се насочва така, че към тази институция да се създаде цялостно негативно отношение. Внимателно да се следят и контролират черковните архиви и печатници, проповедите, съдържанието на религиозното обучение, погребалните обреди.

35. В основното и средно-техническото образование и особено в средните и висшите учебни заведения да се отстраняват учителите, които имат авторитет и популярност. На техните места да се поставят хора, посочени отгоре, да бъде прекъсната връзката между отделните предмети, да се ограничава издаването на оригиналните материали, а в средните училища да бъде преустановено изучаването на гръцки и латински език, обща философия, логика и генетика. По история да не се изучава онова, което отделните владетели са направили или искали да направят за страната си. Напротив, да се набляга на тиранията на кралете и на борбата на подтиснатия народ. В професионалното образование да се въведе тясна специализация.

36. Да се поощрява провеждането на артистични и спортни мероприятия, свързани с борбата на местното население с/у окупаторите (с изключение на руските), особено срещу немските, и с борбата за социализъм.

37. В местния печат да не се допускат публикации за хора,  живяли в нашата страна преди революцията и по време на Втората световна война.

38. Ако възникне организация, която макар и да подкрепя съюза с нашата страна, но настоява за контрол върху стопанската дейност на официалното ръководство, трябва веднага (независимо от местното ръководство) да се организира обвинителна кампания срещу тази организация в шовинистични и националистични тенденции: унищожаване на нашите паметници, оскверняване на нашите гробища, публикуване на позиви, злепоставящи нашия народ, нашата култура, съдържанието на сключените споразумения. В пропагандната работа да се включва местното население и да се използва съществуващата ненавист срещу нас.

39. Да се полагат грижи за поддържане и строеж на мостове, улици и други пътни съоръжения, за да може в случай на неотложна военна интервенция да се осигури бърз и ефективен достъп до мястото на възникналата съпротива или концентрация на опозиционни сили.

40. Всички политически противнци да бъдат задържани. Да се обработват противниците, които имат авторитет сред местното население и ако откажат сътрудничество с нашите специални служби да бъдат ликвидирани по време на т.нар. случайни инциденти, още преди да са станали известни, или своевременно да бъдат задържани за криминални престъп-ления.

41. Да не се допуска реабилитация на личности, осъдени на политически процеси. Ако реабилитацията е неизбежна, тя може да бъде осъществена само ако случаят бъде квалифициран като правна грешка, без възстановяване на съдебния процес и призоваване на виновните за тази грешка лица (съдии, свидетели, обвинители и информатори).

42. Да не се изправят пред съд лица, заемащи ръководни постове, които със своята дейност са причинили загуби или са предизвикали недоволството на подчинените си. В особено драстични ситуации те да бъдат отзовавани и да бъдат прехвърлени на друг, но равностоен или по-висок пост. При липса на друг изход тези лица да бъдат отстранявани от ръководни постове и да бъдат запазвани като бъдещи кадрови резерви.

43. Да се водят публични процеси срещу лица с ръководни фукнции (в армията, министерствата, държавните органи, просветата), които са обвинени в дейност против народа, социализма и индустриализацията. Това ще мобилизира бдителността на трудещите се маси.

44. Да се подменят преките ръководители с необучени и неквалифицирани работници.

45. Във висшите учебни заведения да се осигури превес на лица от най-нисшите социални слоеве, които нямат интерес да повишават квалификацията си, а да имат диплома.

 

Това е документът. Ужасяваща е хладната методичност с която КГБ е създавал абсолютната подчиненост на покорената страна пред “великия СССР”. Този документ (КАА/08.113, Москва, 02.06.1947, Инструкция НК/003-47) има ясно изразена програмност и поразително съвпада с политическата практика в НРБ през 45-те години на комунистическо управление. Трябва вместо за сътрудници на съветското посолство да си мислим за тайните партийни служби, а под местно население” да разбираме останалия народ. Съвършено ясно е, че подобен документ със същите указания е действувал и у нас. Аз съм убеден, че той ще се появи на бял свят рано или късно.

А сега, добре:
След като всички политически сили в България признават за комунистическо обществото ни от 1944 до 1989 вкл., а то се е изграждало на базата на тези 45 указания във въпросния документ (или нему подобен), следва, че некомунистическо общество е отрицанието, неизпълнението на тези 45 точки. С много голяма сигурност ще може да се твърди, че с комунизма в България е приключено, когато за всичките тези 45 правила на социалистическия строй, можем да кажем:
“В НАШЕТО ОБЩЕСТВО ТОВА НЕ Е ТАКА”.
Използвайки този механизъм за оценка, мисля, че сравнително точно може да се определи доколко дадени действия през определен период от време са способствали за изграждането на некомунистически принципи в България. Ще направя по този алгоритъм оценка на управлението, което ни предстои да преживеем през следващата 1993 година.
Със съжаление трябва да се отбележи, че има влошаване на демократичните показатели в сравнение с периода на управлението на правителството на СДС. За доста точки от тази инструкция на КГБ, за които по Димитрово време можеше да се каже “това не е така”, по Берово време може да се каже “сега пак става така”:

·             Уволнения на държавни служители, назначени от правителството на Филип Димитров, т.е. от СДС, а не от правителствата на Луканов и Попов (тази забележка за демократично мислещия човек значи много), в министерствата на отбраната, вътрешните работи, индустрията и търговията, земеделието, националната полиция, областните управи, както и обратното връщане в управлението на страната на служители, уволнени при правителството на СДС, засягат точки 5-та, 6-та, 10-та и 20-та.

·             Исканията за преразглеждане на конкурсите за училищни директори и връщане на уволнените по политически причини, опитите за рекомунизация на БАН и атаките срещу закона “Панев” възстановяват исканията на точки 22, 23, 35 и 45.

·             Атаките срещу ликвидационните съвети, връщането на земята в идеални граници, както и опитите за реколективизация на селското стопанство възраждат точки 12, 13, 31.

·             Отрицателното отношение на правителството към реституцията няма да позволи отпадането на точки 28, 29 и 30.

·             Предлаганата социализирана приватизация при която работниците ще бъдат собственици на предприятията си”, означава само едно: точки 16,17, 18 и 44 остават.

·             Искането за закриване на законодателната комисия към НС визира пряко точка 14-та.

·             Затихването  на църковния спор в официалния печат и връзките на Максимовия Синод с гръцката и сръбската църкви, подкрепени и от президента, запазват точка 34-та.

·             Наглото държане на комунистите в условия на поддържано от президента “национално помирение”, когато стане въпрос за т. нар. Народен съд, означава, че остава и точка 41.

·             Реабилитацията на Луканов и Лилов, опитите за флирт с Тодор  Живков, Иван Славков, Петър Младенов и С-ие имат отношение към точка 42-ра. Ако не значат и нещо значително по-опасно.

·            Опитите за т.нар “случайни инциденти” (точка 40): челен удар на колата на Димитър Коруджиев с друга кола, управлявана от бивш служител на “Кинтекс” през януари 1993; катастрофата с колата на лидера на партия “Либерален конгрес” Янко Янков край Жерково през месец май 1993; статията на Димитър Гронев в бр.6, 1993 на в.”168 часа” - “Идва редът на политическите убийства” само един ден след като той беше наречен от телевизионните зрители в пряко предаване “червения шаман”; отрицателното отношение на “независимите издания” от рода на “Труд” и “Часовете” към анкетната комисия в НС за разследване смъртта на депутатите Свилен Капсъзов  и  Красимир Чернев, са опасни явления в живота ни.

 

А останалите факти от действителността ни през 1993:

·             спиране процедурата за установяване, че дадено лице не е било информатор на определени отдели на бившата ДС, измененията на Наказателния Кодекс в частта, засягаща също доносниците, опитите за разцепление на ПГ на СДС и на НКС на СДС от лица, вероятни служители на тайните служби;

·             откритите искания за съд над министрите от правителството на Ф.Димитров от най-отговорни лица в ПГ на БСП и в Министерския Съвет на Беров;

·             бързата ориентация на правителството и президента към сътрудничество с бившите републики на СССР - Русия, Казахстан, Узбекистан, Татарстан, Украйна; възстановяването на старата традиция за “побратимяване” между градовете на България и СССР (засега между Плевен и Ростов на Дон, между София и Киев); “съветите” на руския посланик Авдеев “да пазим от поругание паметниците на българо-съветската дружба” (точка 38-ма?);

·             зачестилите публикации в печата за “нещастния сръбски народ” и зверствата, извършвани от мюсюлманите в Босна”;

·             световните критики срещу българското правителство на Беров за нарушаване на югоембаргото;

·             провалите на разговорите с банките-кредиторки от Парижкия и Лондонския клуб и развода с Международния Валутен Фонд;

·             развиването на инфлационната спирала...

оставям вие, читатели,  да определите кои точки от Инструкцията на КГБ запазват.
Гласувай:
0
01. pitatlimedejzorata - Към автора на НИЕ - dobronameren и читателите му в моя блог - pitatlimedejzorata
30.11.2019 09:15
Tози коментар изобщо не е свързан с конкретната тема на този постинг, който се отнася за времето края на 1992 и началото на 1993-та. Но е чудесно СЪВСЕМ НОВО доказателство, свързано с основната тема на всички книги НИЕ: Че България няма да стане нормална европейска държава, докато всички комунисти от страната ни не се изнесат нанякъде. Защото комунистите не са се променили ни на йота - само дето не могат вече да убиват, иначе продължават да крадат и лъжат безочливо.
Половин час след като публикувах този постинг попадам в БЛОГ.БГ на постинг на някакъв born: 29.11 22:00 - I am proud ! В него авторът born е постнал снимка от посрещането на Бойко Борисов на летището във Вашингтон оня ден (24.11.2019) на която се вижда как министър Красимир Каракачанов слиза по стълбичката на правителствения самолет, стискайки в ръка една стандартна голяма найлонова торба от българските магазини BILLA.
Вorn е лъжец. Обикновен стандартен познат безочлив комунистически лъжец. И глупак. Цялата Мрежа е залята с видеоматериали от това посрещане, баш тук ли намери да бръкнеш бе, глупако?! Напишете "посрещане на Бойко Борисов в САЩ" и гледайте - във видеото НЯМА ТОРБИЧКАТА! Тя е добавена от born с фотошоп.
Това, дето една Юлия с 20 профила в блога се представя със своя 30-години по-млада снимка, е само смешна измама и буди съжаление, може и състрадание. Но манипулацията на born е за съставомерна и доказва, че комунистите не са, и никога няма да станат!, нормални българи.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: pitatlimedejzorata
Категория: Регионални
Прочетен: 35638
Постинги: 233
Коментари: 99
Гласове: 181
Архив
Календар
«  Март, 2020  
ПВСЧПСН
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031